Safari Tanzania

Wat gebeurt er nadat ik de boeking heb gemaakt
Zodra de boeking definitief is krijgt u per email een definitief reisvoorstel en de factuur. Na betaling van de totale reissom ontvangt u ca 3 weken voor vertrek de resterende informatie met de gegevens van de contactpersoon ter plekke. Van uw gids ontvangt u de eventuele overige bescheiden indien van toepassing, zoals tickets voor binnenlandse vluchten, hotel vouchers en een verzekeringsbewijs voor de Flying Docters.

Kan ik een boeking kosteloos opzeggen.
Een bevestigde boeking is definitief en kan niet worden herroepen. De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies. U kunt de reis annuleren conform de annulerings voorwaarden.

Hoe kan ik een klacht indienen
1. Onverhoopte klachten en tekortkomingen dienen direct schriftelijk ter plaatse aan de agent of de hotelaccommodatie te worden gemeld, om hen in de gelegenheid te stellen deze te verhelpen. Indien de klacht ter plaatste niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan door de reiziger uiterlijk binnen één maand na retourdatum in Nederland, per email een klacht bij TSE indienen (info@luxesafariafrika.nl)

2. Klachten die niet ter plekke schriftelijk bij de agent of het hotel zijn gemeld kunnen achteraf nooit leiden tot een schadevergoeding.

3. De Huurder is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan VP voor te leggen, zowel voor als na het boekingsproces voorafgaand aan de reis. VP dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht. De klant kan de klacht per email insturen naar info@luxesafariafkrika.nl

Hoe kan ik een boeking maken
Zodra u de reisbeschrijving met de daarbij behorende prijs van TSE heeft ontvangen kunt de de boeking definitief maken.
De boeking vindt plaats door op de website op de pagina:
https://www.luxesafariafrika.nl/algemene-informatie/boeken-bevestigen.html
uw gegevens in te vullen, vervolgens drukt op ‘Controleren boeking’. Dan krijgt u een overzicht van de boeking. Na controle of alle gegevens juist zenden klikt u op ‘Boeking verzenden’. Vervolgens leggen wij de reis vast en na bevestiging van alle toelveranciers ontvangt u van ons de boekingsbevestiging en de factuur.

Wanneer is de boeking definitief
De boeking vindt plaats door op de website uw gegevens in te vullen, vervolgens drukt op ‘Controleren boeking’. Dan krijgt u een overzicht van de boeking. Na controle of alle gegevens juist zenden klikt u op ‘Boeking verzenden’. Vervolgens leggen wij de reis vast en na bevestiging van alle toeleveranciers ontvangt u van ons de definitieve boekingsbevestiging en de factuur.

Welke betalingsmogelijkheden zijn er
Betaling is mogelijk per bankoverschrijving of contant.